All Posts

Archives

  • Home
  • งามพรรณ เวชชาชีวะ

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถ่ายทอดชีวิตของเด็ก ๆ โดยเฉพาะตัวละครเอก มดแดง แตงกวา และเอย ที่ครอบครัวหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ...