All Posts

Archives

  • Home
  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

ชีวิตในวังบางขุนพรหม

เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใช้ชีวิตในวังบางขุนพรหม ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต