All Posts

Archives

  • Home
  • กาย่า กล้าทะเล

บีตั๊ก : ดวงดาวนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า

เรื่องราวของครอบครัวคนชายชอบที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้น่าสนใจ เยาวชนผู้อ่านจะรู้จักสังคมต่างวัฒนธรรม เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น