All Posts

Archives

  • Home
  • กนกศักดิ์ เรือนทอง

หน้ากากยิ้มของสิงโต

“หน้ากากยิ้มของสิงโต”  เป็นเรื่องที่สะท้อนภาพจากจินตนาการ การดำเนินเรื่องใช้แนวสัญลักษณ์ แต่สร้างเรื่องให้เป็นแนวสมจริง โดยใช้กลวิธีสวมหน้ากากและให้ตัวละครผู้หญิงและผู้ชายสลับกันเล่าเรื่อง   “คุณอยากฟ...